Acceptable Use Policy

Deze Acceptable Use Policy (AUP) is van toepassing op alle door dataduck geleverde hostingdiensten, inclusief de diensten die door een door dataduck aangestelde partner worden geleverd.

Ook als de klant niet de gebruiker is, blijft de klant aansprakelijk voor het gebruik van de geleverde dienst. Bij misbruik van de geleverde dienst behoudt dataduck zich het recht voor om de toegang tot deze diensten tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de klant. Dataduck begrijpt onder misbruik en verbiedt onder meer expliciet doch niet uitsluitend het volgende op al haar systemen, ongeacht het goed of de dienst:

  • Onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk;
  • Het versturen van spam (ongevraagde e-mail);
  • Het gebruik van de systemen om onwettige activiteiten uit te voeren;
  • Alle (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische en Europese wetgeving;
  • Het opstarten van processen op de servers of systemen waar de gebruiker geen beheerderstoegang heeft;
  • Het uitvoeren van taken of bewerkingen dewelke schade of hinder kunnen veroorzaken tot de systemen of voor andere gebruikers.

Het versturen van ongevraagde reclame e-mails (SPAM) via de servers en het netwerk van dataduck is niet toegestaan evenals het versturen van ongevraagde reclame e-mails voor een website/domeinnaam die door dataduck wordt gehost. Voor opt-in mail(ing)s is er een limiet van 500 e-mails per 24 uur. Dataduck heeft het recht de door de klant/gebruiker geplaatste inhoud te controleren indien zij hiertoe redelijkerwijs aanleiding ziet en wanneer zij vermoedt dat deze AUP mogelijk geschonden worden. Wanneer aan dataduck door een derde kennis wordt gegeven van eventuele onwettige activiteiten of informatie, en voor zover deze kennisgeving niet van elke ernst ontdaan is, zal de klant er zich van bewust zijn dat dataduck zal handelen overeenkomstig haar wettige verplichtingen in het kader van de Wetgeving op de informatiemaatschappij. Dataduck behoudt zich alsdan ook alle rechten voor om, in afwachting van verdere beslissingen door de bevoegde diensten, de vermoede onwettige activiteiten of informatie te blokkeren voor het publiek. Dataduck kan voor een dergelijk handelen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door de klant, wat ook de schade moge zijn. Alle schade en kosten die dataduck heeft geleden als gevolg van acties of inhoud van de gebruiker of klant, of door een schending van de voorwaarden door de gebruiker of klant, zullen verhaald worden op de klant.

Dataduck is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen. Van de klant wordt verwacht de nodige beveiligingen te voorzien en alle inhoud up-to-date te houden.